+972-722-790904 info@accbiz.net
בחרו עמוד

שכר דירה דיגיטלי

תשלום שכר דירה דיגיטלי רצינו לספר לכם מהו תשלום שכר דירה דיגיטלי, ולשם כך תחילה נבין מה קורה היום בשוק השכירות. המצב היום היום השימוש הנפוץ ביותר עבור תשלום שכר דירה הינו באמצעות צ'קים,בדרך כלל בעת חתימת החוזה,מפקיד השוכר בידי המשכיר את הצ'קים,לפי תקופות החיוב שנקבעו...

פיקוח על שכר דירה

פיקוח על שכר דירה מדוע צריך פיקוח על שכר דירה? מי יעשה זאת? למי זה טוב? הרבה שאלות על נושא שהחוקים בו אינם ברורים,וכל אחד עושה ככל העושה על רוחו. אין ספק ששוק השכירות בישראל אינו מוגדר ומסודר,אין הגדרות שקובעות מהו נכס ראוי למגורים. אין הגדרות לגובה שכר הדירה שניתן...

חוק מיסוי דירה שלישית ומעלה

חוק מיסוי דירה שלישית ומעלה,נידון כבר מזה מספר חודשים בכנסת. בואו ננסה לעשות סדר ולהבין האם וכיצד חוק מיסוי דירה שלישית ומעלה משפיע על שוק השכירות ועל שכר הדירה ? החוק,מיוזמתו של שר האוצר,כחלון, בא לגבות מיסוי,על מי שמשכיר מעל ל-3 דירות, כרגע החוק נראה כבעל סיכויים...