+972-722-790904 info@accbiz.net
בחרו עמוד

התוכנית העסקית,כמה זה חשוב?

תוכנית עסקית הפעם אתייחס לנושא שבאקדמיה אין על נחיצותו ויכוח, אולם במציאות המעשית לפעמים נוטים לוותר עליו,והוא,התוכנית העסקית. מדוע אנו צריכים תוכנית עסקית? מתי אנו צריכים תוכנית עסקית? ואנסה להגיע יחד איתכם,האם היא שווה את המאמץ… אם אתם בעלי עסקים או יזמים...