+972-722-790904 info@accbiz.net
בחרו עמוד

פיקוח על שכר דירה

מדוע צריך פיקוח על שכר דירה? מי יעשה זאת? למי זה טוב?
הרבה שאלות על נושא שהחוקים בו אינם ברורים,וכל אחד עושה ככל העושה על רוחו.
אין ספק ששוק השכירות בישראל אינו מוגדר ומסודר,אין הגדרות שקובעות מהו נכס ראוי למגורים.
אין הגדרות לגובה שכר הדירה שניתן לגבות,כל בעל נכס או משכיר עושה ככל העולה על רוחו,מה שנראה לו לנכון לגבות או לתחזק את הנכס.

האם צריך פיקוח על גובה שכר הדירה? לדעתנו,כן, בכדי לקבוע שוק נורמלי,ולהגן על החלשים,במקרה הזה,השוכרים, נדרשת המדינה שצריכה להתערב ולקבוע אמות מידה של שכר הדירה.
כמובן בהתאם למספר קריטריונים למשל, גיל הנכס,איזור הנכס,מצב הנכס וכו'.
בואו ניקח לדוגמא את גרמניה,שם יש שוק שכירות מפותח,ומפוקח, רק בברלין 85% מהתושבים גרים בדירות שכורות,הרגולטור הגרמני קובע מחיר למטר רבוע,וכך נקבע גובה שכר הדירה.
העלייה הממוצעת לדיירים שגרים בדירה,על שכר הדירה היא של 3.6%, חשוב להדגיש גם שמעמד השוכרים לפי החוק הגרמני מוגן מאוד.
הרגולטור הגרמני מעודד מגורים לאורך זמן בדירה,ומכאן נקבעים מספר קריטריונים עבור שני הצדדים השוכרים והמשכירים,על כך נדון במאמר אחר שלנו.

ובחזרה לשכר הדירה בגרמניה,מכיוון שהוא נגזר משורה של פעולות שמבצע הרגולטור הגרמני,בעל נכס אינו יכול להחליט באופן שרירותי על שכר דירה.
ישנה הגדרת מקסימום שניתן לגבות לפי מטר רבוע,ובעל הנכס מחוייב להגדרות אלה.
אם נסתכל על השוק הישראלי,כאן אין שום פיקוח,לא לגבי שוק השכירות בכלל ושכר הדירה בפרט.
בעל נכס יכול לגבות סכום של שכר דירה ככל שיחפוץ,ואין איזה שהוא הגיון סדור בגובה שכר הדירה שניתן לגבות.
החשיבה של בעל הנכס היא בעיקר על התשואה שהוא משיג מהנכס.
בעל נכס רואה בנכס שמניב לו תשואה שבין 8% ל- 11% שנתי,כהשקעה טובה,ואין לנו ויכוח על זה,כאשר הריבית במשק כל כך נמוכה,אין כמעט אפיקי השקעה שמניבים כזו תשואה.
תפיסת התשואה על נכסים אינה מוטעת והיא התנהלות כלכלית נכונה,אך לדעתנו,צריכה להיות כאן התערבות בנושא הזה,מצד המדינה.

המדינה

במדינה שבה מעל ל-480 אלף נכסים מושכרים למגורים,יש צורך להתערבות כזו או אחרת בשוק הזה,כמובן שהתערבות ופיקוח על שכר דירה,צריכים להיות חלק מתהליך שהרגולטור צריך להחיל על השוק,ולטפל בנושא לשורש.
פיקוח על שכר דירה,לא בהכרח יפגע בתשואות בעלי הנכסים,אך צריכה להיות נוסחא מקובלת,לטובת שני הצדדים,השוכרים והמשכירים,שבה יבין כל אחד מה מצפה לו,כמה הוא אמור לשלם או כמה הוא אמור לקבל.
לדעתנו,בחירה אקראית של גובה שכר דירה,גורמת לשוק להיות פרוץ להחלטות שרירותיות.
הדבר פוגע בעיקר בשוכרי הדירות,אותה אוכלוסיה שהרגולטור לא מפקח עליה ו\או מסדיר את החוקים הנדרשים.
מכיוון שהמדינה רוצה שיהיו בעלי נכסים,שאנשים יקנו דירות, ולאור רצון זה הרגולטור פועל.
האם חתירה לרכישת נכסים בלבד,היא נכונה? זה כבר דיון למאמר אחר.

רוצים לדעת יותר על השירותים שלנו? www.payonyou.com

פיקוח על שכר דירה

Payonyou | שכר דירה בדרך שלך

פיקוח על שכר דירה